Vladyslav Lipich (Inna liga)
Zawodnik
Statystyki zawodnika
Imie i nazwisko : Vladyslav Lipich
Pozycja : Pomocnik