Jakub Kajstura (Inna liga)
Zawodnik
Statystyki zawodnika
Imie i nazwisko : Jakub Kajstura
Pozycja : Obrońca